Groenwitte duivels gespot in Gent!

.

De jeugdwerking van SK Grembergen zit nog steeds in de lift! Onze club kan sinds dit seizoen provinciaal jeugdvoetbal aanbieden en de meeste van onze trainers zijn intussen gediplomeerd. Bovendien heeft SK Grembergen een grote schare enthousiaste medewerkers en geëngageerde ouders. Het extra C-terrein zorgt er voor dat alle trainingen op de SK-site kunnen plaatshebben en ten slotte is er de doorstroming naar de seniorenkern, die voor meer dan 80% bestaat uit spelers, opgeleid binnen onze club.

Sinds enkele jaren organiseert onze club extra ‘Multimove’.  Dit zijn trainingen aan U5 die vooral gericht zijn op coördinatie, balgevoel en spel, telkens voorzien van een lichte voetbaltoets. Hierdoor creëren we spelertjes die vooral op technisch vlak goed scoren. Scouts van grote clubs als AA Gent hebben dit nu ook ontdekt, en zodoende werden al enkele van onze vaardige jonge spelertjes uitgenodigd om mee te trainen met de ‘Buffalo’s’. Iets wat ze met plezier hebben gedaan uiteraard 🙂 Of dit ook zal leiden tot een eventuele transfer is voor (enkele jaren?) later…!?