Sinterklaasbezoek op SK Grembergen!

Dáááááár wordt op de bal gesjot, hard gesjot, zacht gesjot… Dáááááár wordt op de bal gesjot, wie zou dat zijn!?


Nogal wat speler(tje)s van de onder- en middenbouw hadden immers hun voetbalschoentje klaargezet ter hoogte van de middenstip, en vorige woensdag is de Sint en zijn gevolg neergestreken op de terreinen van SK Grembergen. Jazeker!  De Dendermondse veiligheidscel had immers toestemming gegeven aan de gulle kindervriend om een coronaveilig bezoek te brengen. Waarvoor dank! FC Eskagee – het gekende feestcomité van onze club – leidde alles in goede banen en zorgde ervoor dat elk spelertje een rijk gevuld zakje met lekkers mee huiswaarts kreeg. Enthousiasme alom! Ook de de afwezigen, die niet zelden vanwege corona niet mochten komen trainen, werden niet vergeten en kregen hun deel van de goedheilige man.

De koene heilige Spaanse dakruiter had tenslotte nog een boodschap voor iedereen die bij onze club betrokken is: “Samen komen we hier doorheen. Volhouden en alles komt terug goed!!