Alle activiteiten op SKG tot en met U13 opnieuw verboden!

De lokale veiligheidscel heeft vandaag, 1 februari, beslist dat alle georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor jongeren onder de 12 jaar opnieuw worden verboden in onze gemeente. In de praktijk dus voorlopig geen voetbal meer voor onze jongste voetballertjes tot en met de U13, en dit al zeker tot en met 12/02/2021.

Deze beslissing werd genomen nadat het aantal coronabesmettingen in Dendermonde opnieuw in een stijgende lijn zit. Liefst 36,5% van die besmettingen situeert zich in Grembergen, en van al die besmettingen is 36% gelieerd aan kinderen tussen 10 en 12 jaar. De VLEK-school werd vorige week al uit voorzorg gesloten.

De veiligheidscel meldt dat kinderen die positief testen vaak geen of weinig symptomen vertonen. Hoewel jonge kinderen minder ziek worden, raken ze ook besmet en verspreiden ze het virus verder binnen de familiekring, de nauwe contacten buiten het gezin, binnen de sportclub en de jeugdvereniging. Hoe minder sociale contacten er zijn, hoe meer kans er dus is om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.

Wat betekent dit concreet?

Fysieke samenkomsten van verenigingen en clubs in Grembergen zijn volledig verboden vanaf maandag 1 februari (jeugd, cultuur, sport …) voor kinderen van 12 jaar of jonger.

Deze maatregel geldt zeker tot en met vrijdag 12 februari en is afhankelijk van de evolutie van het aantal coronabesmettingen.

De veiligheidscel raadt ten stelligste af dat kinderen uit Grembergen deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten van verenigingen en clubs die plaatsvinden buiten Grembergen.