Bert Matthijssens geeft voorzitterschap door aan Hans Burghgrave

Voorzitter Bert Matthijssens heeft besloten om de voorzittershamer niet langer in handen te houden ten huize KSK Grembergen. De verantwoordelijkheden van zijn steeds maar groeiende bedrijvengroep combineren met de uitdagingen van KSK Grembergen – een club die eveneens in volle expansie is – laten Bert niet langer toe om de voorzitterstaken grondig op zich te nemen.

Onze voorzitter is trouwens niet alleen zaakvoerder van Aquizien en bouw-en renovatiebedrijf Matthijssens. Er is daarnaast ook nog de immobiliëntak en recent nog de oprichting van een nieuw bedrijf gespecialiseerd in staalbouw en de overname einde 2020 van de firma Ravijts uit Lebbeke. Zoals velen weten heeft onze ondernemer-voorzitter tevens een bedrijf in Polen waar hij daarenboven ook nog partner is in een groot investeringsproject voor de bouw van huizen, appartementen en een hotel aan de boorden van de Baltische zee.

De Algemene Vergadering heeft Bert Matthijssens uitvoerig bedankt voor alle realisaties op het gebied van infrastructuur, zoals onder andere de installatie van zonnepanelen en de beveiliging van de kantine. Ontelbaar zijn de technische interventies van Bert die op de club nodig waren om de gebouwen te beheren als een goed huisvader. Tevens houdt KSK Grembergen er zich aan om Bert Matthijssens te bedanken voor de vele jaren als hoofdsponsor en bestuurder bij de club. Ook de spelersgroep heeft enkel goede herinneringen aan zijn voorzitterschap, niet in het minst vanwege de ronduit memorabele stage in Gdansk van 2019.

Met goedkeuring van de Algemene Vergadering gaat de voorzittershamer over in handen van Hans Burghgrave. Hans is als zoon van stichter en oud-voorzitter Herman uiteraard gepokt en gemazeld binnen KSK Grembergen. Zo maakte hij als speler deel uit van het elftal dat in 1995 de promotie afdwong naar 2e provinciale. Na zijn voetballoopbaan vervoegde hij vrij snel de jeugdwerking van KSK en sedert enkele jaren zetelt hij in de Raad van Bestuur, een mandaat dat hij combineert met dat van Jeugdvoorzitter.

Er wachten op de nieuwe Voorzitter heel wat uitdagingen zoals het bestendigen en de verdere opbouw van onze alom gewaardeerde jeugdwerking, oplossingen bieden aan de explosie van het aantal jeugdspelers en jeugdploegen met daaraan verbonden verdere uitbreidingen op het vlak van infrastructuur. Dit alles dient daarenboven te worden gecombineerd met een zo optimaal mogelijke doorstroming van de jeugd naar beloften en eerste elftal, waarbij gezocht wordt naar een evenwichtige mix van ervaring en jeugdig talent, en dit om onze stek in 1e provinciale op een plezante manier te behouden.

KSK Grembergen wenst zijn nieuwe voorzitter alle mogelijke succes!